C L I N I C A V E T E R I N A R I A D O S O N A

  • Home
  • Política de privadesa

IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

www.clinvetdosona.cat

CLÍNICA VETERINARIA D’OSONA (a partir d’ara EL TITULAR DEL WEB)

NIF:

Avinguda Païssos Catalans, 1

Vic

08500

Tel: 938856607

mail: clinica@clinvetdosona.cat

TERMES LEGALS I CONDICIONS

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a aquestes condicions en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi. Per això, EL TITULAR DEL WEB recomana a l’Usuari llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web es pot trobar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels continguts esmentats, l’usuari ha de llegir atentament també les condicions particulars corresponents. EL TITULAR DEL WEB podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar-los.

RESPONSABILITAT I GARANTIA DEL TITULAR DEL WEB

ACCÉS

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. Això no obstant, EL TITULAR DEL WEB es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (vegeu la política de privadesa). L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir-ne en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

CONTINGUTS

EL TITULAR DEL WEB es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció pot tenir caràcter temporal o definitiu, i en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris, els quals poden patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, EL TITULAR DEL WEB no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, tant els propis com els d’altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, per la qual cosa la utilització de aquests per part de l’Usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, no es puguin exigir responsabilitats a EL TITULAR DEL WEB en aquest sentit. EL TITULAR DEL WEB no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la informació adquirida o accedida per oa través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió , o errors a la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets d’EL TITULAR DEL WEB o de tercers.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta Web és propietat de EL TITULAR DEL WEB. Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines, en són propietat exclusiva, llevat que s’especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i/o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament enregistrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu titular legítim podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tothom que accedeixi a la web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquest web sense la prèvia autorització escrita d’EL TITULAR DEL WEB.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, EL TITULAR DEL WEB informa que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un tractament de dades el responsable de les quals és EL TITULAR DEL WEB, amb l’única finalitat de poder gestionar la vostra petició. Només en el cas que l’Usuari hagi donat el seu consentiment exprés, EL TITULAR DEL WEB us enviarà informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem dinterès per a lUsuari. EL TITULAR DEL WEB es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives. Finalment, us informem sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant formulari dirigit a l’administrador del sistema.

Skip to content