C L I N I C A V E T E R I N A R I A D O S O N A

Cal que esteril·litzi el meu gat o gata?

Cal que esteril·litzi el meu gat o gata?

12 de desembre de 2023 AdminD Comments Off

L’esterilització és una decisió molt important, amb profundes implicacions en la salut i benestar dels nostres estimats animals. Si teniu algun gat o gata i dubteu de si és recomanable esteril·litzar-lo/a, voleu saber quins riscs implica la cirurgia, etc. Us volem informar sobre els seus avantatges i inconvenients per ajudar-vos a prendre una decisió:

Mascles:

Avantatges:

  • Control de la població: L’esterilització és una eina fonamental per prevenir la reproducció no desitjada, la qual cosa contribueix a reduir el nombre de gats sense llar i promou la responsabilitat en la tinença d’animals. Hi ha molts gats que solen tenir accés a l’exterior o es poden escapar fàcilment, pel que si no estan castrats és fàcil que hi hagi montes indesitjades.
  • Salut: l’avantatge més evident és la reducció dels riscos de ferides i infeccions relacionades amb les baralles territorials. La castració però pot ajudar també a prevenir problemes com tumors testiculars i malalties de la pròstata, que poden ser dolorosos i costosos de tractar.
  • Comportament: Els gats castrats tendeixen a ser menys agressius i a mostrar menys marcatge territorial. Això millora la convivència amb altres gats i reduirà les lluites pel territori. També és menys probable que intentin escapar per trobar femelles en zel, reduint els riscos d’accidents o pèrdues. I per últim, també es redueix considerablement la conducta de marcatge pel que reduïm bastant els pipins no desitjats fora de lloc.

Inconvenients:

  • Canvis en el pes: Després de l’esterilització, alguns gats poden tenir tendència a guanyar pes però si mantenim un control de la dieta i proporcionem exercici adequat és força fàcil prevenir aquest risc.
  • Sedació i rehabilitació postquirúrgica: la castració en gats mascles és una cirurgia poc invasiva, que normalment es realitza amb una sedació molt superficial junt amb anestèsia local. Després de la cirurgia poden notar certa molèstia al punt d’incisió però poden fer vida pràcticament normal i al cap de 2-3 dies no solen mostrar ja cap molèstia.

En què consisteix la cirurgia? La castració implica la extirpació quirúrgica dels testicles del gat. Aquesta intervenció es realitza sota anestèsia general, tot i que superficial. Es posa anestèsia local sobre la zona d’incisió i després es realitza una petita incisió a l’escrot, s’extreuen els testicles i no es posa cap punt a la ferida, aquesta tanca sola sense sutura. La recuperació generalment és ràpida, amb la necessitat de mantenir el gat a l’interior durant uns dies i supervisar la ferida, però en la majoria de casos només necessiten una desinfecció tòpica diària, cicatritzen molt ràpid i molt bé, habitualment sense cap complicació.

I què passa si els testicles no estan a la zona escrotal? Tot i que és molt poc habitual en gats, alguns individus poden presentar un problema que es diu “criptorquídia”, això vol dir que un o els dos testicles no han fet tot el seu trajecte des de l’abdomen fins a l’escrot i per tant es poden trobar en la zona inguinal (ja fora de l’abdomen però sense arribar a l’escrot) o encara dins de l’abdomen. En aquests casos és encara més recomanat realitzar la castració, ja que aquests testicles que no es troben en el seu lloc natural, l’escrot, estan a una temperatura major, i per tant presenten un elevat risc de desenvolupar càncer testicular més endavant en la vida de l’animal. La cirurgia en aquests casos serà una mica més complexa ja que en el cas dels testicles abdominals cal accedir a la cavitat abdominal operant com si es tractés d’una femella, amb una incisió a la part mitja de l’abdomen. Tot i que implica una sedació més profunda, no hauria de suposar cap risc per a l’animal. En aquests casos el repòs haurà de ser més estricte i la recuperació potser serà una mica més lenta que en els altres, però també en 10-15 dies ja haurien d’estar ben recuperats.

Femelles:

En termes generals és pràcticament el mateix que en mascles, però us ho matisem a continuació:

Avantatges:

  • Control de la població: Evitar embarassos no planificats és essencial per reduir la sobrepoblació de gats i els problemes associats. Una femella en zel té tendència a escapar-se i buscar mascles per la monta, pel que si tenim la nostra femella operada, minimitzem el risc de cries no desitjades.
  • Salut: Aquest és el factor més important, la castració en femelles i en especial abans d’haver tingut gaires zelz redueix el risc de desenvolupar tumors mamaris, infeccions uterines i altres malalties reproductives. A més, són moltes les gates que es mediquen amb “pastilles per parar el zel” (progestàgens) i la medicació d’aquest tipus a llarg plaç també pot ser perjudicial per la seva salut. Si la operem, ja no la haurem de medicar per aquest aspecte.
  • Comportament: L’esterilització redueix pràcticament en la seva totalitat la freqüència dels comportaments associats al zel, com la vocalització i l’atracció dels gats mascles. Això pot millorar la convivència amb altres gats i la interacció amb els propietaris.

Inconvenients:

  • Canvis hormonals i augment de pes: Algunes gats poden experimentar canvis hormonals que afecten el comportament o la figura. Tot i això, aquests canvis són generalment lleus, previsibles i es poden controlar mitjançant una activitat física saludable i una dieta controlada, pel que no hauria de ser un problema. 
  • Recuperació postquirúrgica: L’ovariohisterectomia és una cirurgia més invasiva que requereix una recuperació més prolongada que en el cas dels mascles. Caldrà fer un repòs estricte els primers 10 dies i desinfectar bé a ferida. Si es manté una bona higiene i repòs la gateta no hauria de tenir gaires molèsties i de seguida hauria d’estar ben recuperada i apunt per fer vida normal.

En què consisteix la cirurgia? En el cas de la femella la intervenció quirúrgica implica l’eliminació dels ovaris i matriu fins al cèrvix, de manera que eliminem banyes uterines i cos de l’úter, es manté només des de vestíbul vaginal fins a cèrvix. Sota anestèsia general es realitza una incisió a la part mitja de l’abdomen, s’eliminen ovaris i matriu i es sutura la ferida en diverses capes. La recuperació pot durar diversos dies, durant els quals la gateta necessitarà repòs, tractament amb antibiòtics i cura de la ferida. Les femelles solen mostrar certa molèstia els primers 5-6 dies, passats els quals va baixant la inflamació i va cicatritzant musculatura i pell. En el cas de les femelles el repòs és més important ja que al haver fet una incisió a la musculatura abdominal, com més repòs fan més bé cicatritza. Els punts es solen retirar als 15 dies i no implica sedació ni és molest per a l’animal. En molts casos a més es pot realitzar una sutura intradèrmica on no hi ha punts externs que calgui treure.

I per últim, a quina edat és recomanable esteril·litzar la meva mascota?

L’edat ideal seria entre els 6 i 8 mesos d’edat, suficient com per haver-hi hagut un bon desenvolupament corporal però intentant evitar que arribi a la pubertat, per evitar problemes de comportament i tenir un major avantatge sobre la prevenció en problemes de salut.

Sempre m’havien dit que si faig criar a la meva gata ja no hauré de preocupar-me per tumors de mama o problemes de matriu, és cert?

Doncs no, això és un mite molt extès però fer criar una gata no suposa cap avantatge ni té cap efecte preventiu sobre tumors de mama o altres problemes. De fet, fer criar una gata (apart de l’interès econòmic en la venta de cadells) només pot comportar problemes ja que el mateix embaràs pot comportar riscos de salut per a la femella, tant durant la gestació com en el part. No ho recomanem en cap cas i no suposa cap avantatge.

I si la meva mascota ja té una edat força avançada, faig tard? Cal que em plantegi operar-la o ja no cal?

La majoria d’avantatges que presenta l’esteril·lització els seguim tenint a edats adultes, pel que sempre és recomanable plantejar-nos operar les nostres mascotes. Els problemes de comportament, com marcatge, monta indesitjada, agressivitat territorial o sexual, etc. sí que és més difícil de saber si milloraran amb la castració, ja que si bé estan motivats pels factors hormonals sexuals, amb el temps generen un aprenentatge i la castració sola pot no servir per millorar els problemes comportamentals si operem una mascota a una edat avançada que ja porta forces anys tenint problemes de comportament. En aquests casos, també caldrà treballar una educació i teràpia comportamental junt amb la castració.

En els casos d’animals amb edats avançades, us recomanarem fer una revisió prèvia i potser també un anàlisi preanestèsic,  per assegurar-nos que l’animal està bé de salut com per aguantar bé la cirurgia. Si està tot bé, res hauria d’evitar que es pugui operar amb tranquil·litat.

Com veieu, hi ha molts factors a tenir en compte alhora de prendre la decisió de castrar a les nostres mascotes i sobretot, a quan decidir-nos a fer-ho. La nostra recomanació és sempre mirar per la salut de les nostres mascotes i en la gran majoria de casos l’esteril·lització implica una prevenció de futurs problemes de salut, pel que la castració és el més recomanable.

Si encara teniu dubtes o alguna pregunta relacionada amb el tema, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i valorarem el vostre cas específic, recomanant-vos el més adequat per a la vostra mascota.

Skip to content